Nieuws 2009 IN

Minister Cramer en de elektrische Tuk Tuk

Minister Cramer en de elektrische Tuk Tuk

Minister Cramer en de elektrische Tuk Tuk
  Den Haag, 28 mei 2009

De elektrische
Tuk Tuk

Een nieuw succes voor Tuk Tuk Company: de Rijksdienst voor het Wegverkeer gaf kortgeleden haar goedkeuring aan de elek-trische Tuk Tuk en donderdag 28 mei kon minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-beheer (VROM) in Den Haag het startsein geven om met de elektrische Tuk Tuk op de openbare weg te mogen rijden.

De minister maakte, na een korte toespraak voor het aanwezige publiek, een rondrit in de eerste elektrische Tuk Tuk op een Neder-lands kenteken. In haar toespraak benadrukte de minister dat deze elektrische Tuk Tuk aansluit op het doel om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ten opzichte van een conventionele Tuk Tuk kan de elektrische Tuk Tuk voor een besparing van gemiddeld 6,4 ton CO2 uitstoot zorgen. Hierdoor is deze Tuk Tuk schoner, milieu-vriendelijker, goedkoper en stiller.

De elektrische Tuk Tuk’s die door Spijkstaal Elektro B.V en Miles Benelux B.V. zijn omgebouwd, hebben een actieradius van 90 km. De maximale snelheid is 50 km. Het opladen van de accu duurt ca. 6 uur. Vanaf 1 juli gaan de elektrische Tuk Tuk’s in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden. De introductie van de elektrische Tuk Tuk is een belang-rijke stap in het innovatietraject dat de Tuk Tuk Company, in samen-werking met de TU Delft en de HTS voor Autotechniek in Arnhem, in mei 2007 is gestart. Naar ver-wachting zal in 2010 de eerste ‘Europese’ Tuk Tuk met een 100% elektrische aandrijving geïntrodu-ceerd worden.

Fotoreportage ©2009 NethaiMedia
Foto midden: Tuk Tuk Company direkteur Geert Kloppenburg over-handigd minister Cramer een model Tuk Tuk.
  .
Naar boven