Thailand promotie Nethai Media
.
Naar boven
Cultuur
IN

  .
De tweede
Sala
Thai
Fotoreportage ©2009 Nethai Media

In 2007, honderd jaar na het bezoek van koning Chulalongkorn aan Bad Homburg, ontvangt de stad een tweede Sala Thai van Thailand.

Het is een symbolisch aandenken aan het bezoek van Chulalongkorn in 1907 en de relatie met Thailand. Nu wordt echter wel aan de wens van koning Chulalongkorn voldaan: deze Sala Thai komt wordt zuidoostelijk van het Kaizer Wilhelms Bad neergezet, bij de Chulalongkorn bron. In het bijzijn van de Thaise waarnemend minister van Buiten-landse zaken Sawanit Kongsiri, de Thaise ambassadeur Sorayouth Prompoj en de burgemeester van Bad Homburg Dr. Ursula Jungherr wordt op 20 september (de geboorte dag van koning Chulalongkorn) het Thaise Paviljoen, tijdens een ceremonie, overgedragen aan Bad Homburg. Met Koninklijke toestem-ming werden de initialen van koning Chulalongkorn, ontworpen door de Thai Department of Fine Arts, op alle drie gevelspitsen van het Thaise Paviljoen aangebracht.

De burgemeester van Bad Homburg, mevr. Ursula Jungherr, benadrukte in haar speech dat de twee Thaise Paviljoenen een prominent symbool zijn van de nauwe verbondenheid van de inwoners van Bad Homburg met koning Chulalongkorn, die in 1907 Bad Homburg bezocht en het koninkrijk Thailand. Daarom was het bedrag van 430.000 euro als voorbereiding voor de plaatsing van de Sala Thai naast de bron een verant-woorde uitgave.

Diverse activiteiten en feestelijkheden werden georganiseerd ter herinnering aan het bezoek van koning Chulalongkorn, 100 jaar geleden, inclusief een symposium van Thaise en Duitse wetenschappers, een tentoonstelling over het bezoek van de koning aan Bad Homburg in 1907 in het stadsmuseum en het optreden van het Thaise Khon dansgezelschap.

Bad Homburg, met ca. 56.000 inwoners, ligt ten noorden van Frankfurt en is het bekendste Duitse kuuroord. Op de foto rechtsonder is de naar Chulalongkorn genoemde mineraalwaterbron, aan de voorkant van de tweede Sala Thai, te zien.
   
.